Dr. H. Ali Akhmadi, Lc., MA., Alhafid

0320016604

pendidikan

S1 Univ. Islam Madinah (Alqur’an)

S2 Univ. Islam Internasional Islamabad (Tafsir Hadits)

S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Pengkajian Islam)

 

mata kuliah

Pendidikan Agama, Sosiologi dan Politik, Pancasila dan Kewarganegaraan, Etika Bisnis